logo_s.jpg (5277 bytes)

 

POLSKI INSTYTUT WINOROŚLI I WINA


strona główna | o nas | prace Instytutu | Konwent Polskich Winiarzy | inne strony www | kontakt


Rada Instytutu »

Zarząd »

Statut Fundacji »


Odwiedź nasz profil fbook[1].gif (2949 bytes)

O nas

Polski Instytut Winorośli i Wina został założony w 2003 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w ideę odrodzenia polskiego winiarstwa. Jego powstaniu przyświecał cel stworzenia ośrodka wspierającego rozwój profesjonalnych upraw winorośli i produkcji win gronowych w Polsce.

Cele statutowe instytutu obejmują:

- popularyzację uprawy winorośli i produkcji win gronowych oraz szerzenie fachowej wiedzy na ten temat

- pomoc merytoryczną i organizacyjną dla gospodarstw rolnych, grup producenckich oraz innych osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem profesjonalnej uprawy winorośli i wyrobem win gronowych

- propagowanie wysokiej jakości produkcji winiarskiej oraz przyjaznych dla środowiska metod uprawy winorośli i wyrobu wina

- promowanie krajowych win gronowych

- popularyzację szeroko pojętej kultury wina, w tym szczególnie polskich tradycji winiarskich

Instytut jest niezależną organizacją pozarządową - fundacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS:0000268854 - utrzymującą się wyłącznie z funduszu założycielskiego oraz darowizn osób prywatnych.

Pracami fundacji kieruje Rada Instytutu » w składzie:

Roman Myśliwiec (Jasło)

Marek Jarosz (Kraków)

Wojciech Bosak (Kraków)

Wojciech Włodarczyk (Warszawa)

Wiktor Bruszewski (Warszawa)

Mariusz Kapczyński (Kraków)

Siedzibą Instytutu jest Kraków.

Co robimy, dokąd zmierzamy?

Formuła pracy Instytutu jest ciągle otwarta, gdyż trudno jest dzisiaj przewidzieć jakie problemy czekają w przyszłości naszych winogrodników i winiarzy. Profesjonalny sektor winiarski w Polsce dopiero się tworzy, a ci którzy już zdecydowali się na posadzenie winnicy i myślą o przyszłej produkcji win gronowych potrzebują przede wszystkim fachowego doradztwa oraz przejrzystych i przyjaznych regulacji prawnych. Tym właśnie problemom poświęciliśmy pierwsze miesiące naszego istnienia. Prowadzimy akcję informacyjną o polskim winiarstwie i winie, m.in. napisaliśmy liczne artykuły opublikowane w prasie polskiej i zagranicznej i braliśmy udział w realizacji kilku programów telewizyjnych na ten temat.

Zainicjowaliśmy kampanię medialną na rzecz zmiany polskiego prawa winiarskiego, w wyniku czego zostały uchylone najbardziej krępujące naszych winogrodników i winiarzy przepisy.

Stale współpracujemy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udzielając porad i opinii w sprawach dotyczących winogrodnictwa i winiarstwa, szczególnie w pracach nad przygotowaniem projektów stosownych ustaw i rozporządzeń:

- ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i rynku wina

- projektu ustawy o rejestracji i ochronie nazw produktów rolnych, artykułów spożywczych, win i wyrobów spirytusowych

- listy odmian winorośli autoryzowanych do wyrobu win gronowych w Polsce

- wniosku do Komisji Europejskiej o zwolnienie Polski ze stosowania dyrektywy nr 68/193/EWG (klasyfikacja materiału sadzeniowego winorośli)

- ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i rynku wina

Realizowaliśmy szereg dużych projektów szkoleniowych, we współpracy m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w których wzięło udział ponad 1000 osób zainteresowanych uprawą winorośli i wyrobem wina.

Prowadzimy bieżące konsultacje z zakresu uprawy winorośli i organizacji produkcji winiarskiej dla rolników, a także dla innych osób i instytucji.

Plany Instytutu na najbliższe lata przewidują inicjowanie i wspieranie dalszych działań na rzecz rozwoju polskiego winiarstwa, w tym w szczególności:

- organizowanie szkoleń i kursów oraz konsultacje i ekspertyzy z zakresu winogrodnictwa i winiarstwa, w tym organizacji i ekonomii produkcji oraz prawa krajowego i europejskiego;

- działalność wydawniczą oraz organizowanie konferencji, seminariów, wystaw i pokazów;

- prowadzenie i wspieranie badań naukowych i wdrożeń;

- współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

- opiniowanie aktów prawnych i decyzji administracyjnych, a także występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych oraz innych organizacji i instytucji, w tym międzynarodowych, oraz opiniowanie ich pracy w celu kształtowania norm prawnych, społecznych i etycznych, odnoszących się do uprawy winorośli i winiarstwa.

powrót do strony głównej »

 

 


© copyright by Polski Instytut Winorośli i Wina 2012 | wszelkie prawa zastrzeżone |
strona główna |
o nas | prace Instytutu | Konwent Polskich Winiarzy | inne strony www | kontakt